Nyttan av att göra Takfîr på Khawâridj

Fråga: Gör man Takfîr på Khawâridj?

Svar: Du har ingen nytta av att göra Takfîr på Khawâridj. Det viktigaste är att du undviker Khawâridjs troslära, varnar för dem och har kunskap om deras lära. Du har dock ingen nytta av att veta huruvida de är otrogna eller inte.