Nytta av folk som var bra och sedan gick vilse

Fråga: Vissa människor brukade följa den korrekta metodiken och gick sedan vilse. Får vi lyssna på deras band och läsa deras böcker om de är inspelade och skrivna innan deras villfarelse?

Svar: Jag rekommenderar inte att man läser deras böcker eller lyssnar på deras kassettband. Jag är förtjust i Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs (rahimahullâh) väldiga ord:

”Allâhs religion hade inte försvunnit om Han hade låtit bli att skapa al-Bukhârî och Muslim.”

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har bevarat Sin religion:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

”Det är Vi som har uppenbarat Påminnelsen steg för steg och Vi skall helt visst slå vakt om den!”1

Jag rekommenderar ett avståndstagande från deras böcker, kassettband och föreläsningar. De själva är i behov av ett kall. De är i behov av att återvända till Qur’ânen och Sunnah och ångra sig inför Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för vad de har gjort under Gulfkriget och utöver det.

115:9