Nysningsetikett

Det är rekommenderat för den nysande personen att täcka ansiktet och sänka ljudet så lågt att bara de intillsittande kan höra honom så att de kan be Allâh benåda honom. Det är betydelsen av Ahmads ord som rapporteras av Abû Tâlib och Ahmad bin Asram.

Ibn ´Aqîl sade:

”Han skall även flytta sig från människorna.”

Shaykh Taqiyy-ud-Dîn al-Baghdâdî sade:

”Märkligt.”

Shaykh ´Abdul-Qâdir sade:

”Han skall varken vända sig till höger eller till vänster.”

Därtill skall han lova Allâh högt.

ar-Râzî från läkarna sade:

”Nysning är aldrig början på en sjukdom så länge det inte handlar om en förkylning.”

Ibn Hubayrah sade:

”Nysningen bevisar att personens kropp är frisk, matsmältning är sund och styrka är korrekt. Således bör han lova Allâh. På grund av det befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) den nysande personen att lova Allâh1.”

1al-Bukhârî (6224) och Ibn Hibbân (596).