Nysning under fredagspredikan

Fråga: Om en person nyser under fredagspredikan och lovar Allâh, skall jag då be Allâh benåda honom?

Svar: Han skall inte ens hälsa tillbaka. Om en person kommer och hälsar, så skall han inte hälsa tillbaka, trots att det är obligatoriskt att hälsa tillbaka. Under fredagspredikan skall han inte hälsas tillbaka. Vad skall då sägas om bön om nåd efter nysning?