Nysning och vett och etikett

1811 – Jag frågade Ahmad om vad personen som nyser ska säga. Han svarade:

الْحَمْدُ لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

Då skall det sägas till honom:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Och han ska då säga:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”

1812 – Vi brukade sitta ofta med Ahmad. Ibland reste han sig och gick iväg utan att ursäkta sig, ibland ursäktade han sig.

1813 – Otaliga gånger besökte jag Abû ´Abdillâh i hans hem och fann honom sittande vänd mot Ka´bah.

1814 – Jag hörde en blind man fråga Ahmad om melodisk sång ackompanjerad med dans (التغبير). Han svarade:

Jag gillar inte det.”