Nysning, gäspning och goda nyheter i bön

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/129)

al-Bukhârî sade:

684 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Abû Hâzim bin Dînâr, från Sahl bin Sa´d as-Sâ´idî som sade:

”Medan Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var hos Banû ´Amr bin ´Awf för att fredsmäkla mellan dem, gick tiden till bönen in. Bönekallaren kom till Abû Bakr och sade: ”Ska du leda folket i bön så att jag kan utropa bönen?” Han svarade: ”Ja.” Abû Bakr började be. Medan människorna stod och bad kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han tog sig fram mellan människorna till dess att han ställde sig i raden.” Människorna började klappa händer och Abû Bakr var inte den som vände sig om i bön. I takt med att deras handklappningar ökade, vände han sig slutligen om och såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han visade honom att förbli på sin plats varvid Abû Bakr lyfte på sina händer och lovade Allâh för vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallt honom att göra.”

Om en individ nyser i bönen, är det föreskrivet för honom att lova Allâh.

Om han håller på att gäspa i bönen, är det föreskrivet att hålla igen sin gäspning så gott han kan eller sätta handen för munnen. Han ska däremot inte säga:

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

”Jag söker skydd hos Allâh mot den utstötte Satan.”

Ty det är bara grundlöst. Han ska inte säga det i bönen eller utanför bönen.

Får han lova Allâh medan han ber och får reda på en god nyhet? Det får han göra. Om han ber och får reda på att han har fått ett barn, får han lov att lova Allâh för det. Däremot får han inte gratulera tillbaka eftersom det är människotal.