Nysning – en gåva från Allâh

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Bahdjat-ul-Abrâr, sid. 92

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”En muslim har sex rättigheter mot en annan muslim.” Det sades: ”Vilka då, Allâhs sändebud?” Han svarade: ”Om du träffar honom, ska du hälsa till honom. Om han bjuder dig, ska du besvara honom. Om han ber dig om råd, ska du råda honom. Om han nyser och lovar Allâh, ska du be Allâh benåda honom. Om han insjuknar, ska du besöka honom. Om han dör, ska du medverka i hans begravningståg.”1

Nysning är en gåva från Allâh. Via nysning lämnar instängd luft i kroppsdelarna kroppen. Allâh har låtit nysningen utgöra en utväg för denna luft så att människan kan befrias från den. Således har Allâh föreskrivit för den nysande att lova Honom för denna gåva, och för dennes broder att säga till honom:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

Därefter ska den nysande säga:

يَهْدِيكم الله وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ

”Må Allâh vägleda er och förbättra ert tillstånd.”

Den nysande som inte lovar Allâh förtjänar inte att erhålla bön om benådning. Han har bara sig själv att skylla då han går miste om två gåvor: han hyllar inte Allâh och hans broder ber inte om nåd för honom.

1al-Bukhârî (1240) och Muslim (2162).