Nysande föreläsare

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 153

Fråga: Är det föreskrivet för en person som ger lektioner eller föreläser och nyser att prisa Allâh?

Svar: Det är helt klart föreskrivet för en person som nyser att prisa Allâh, om han så skulle ge lektion eller föreläsa under tiden han nyser.