Nymånsbönen

Fråga 14: Bad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) någon särskild bön i samband med beskådningen av nymånen? Får den som får reda på nymånens uppenbarelse läsa den ehuru han själv inte har sett den?

Svar: Ja. Han skall säga:

الله أَكبر اللهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بالأَمْنِ وَالإِيمانِ والسَّلاَمةِ والإِسْلاَمِ والتَّوْفيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضى رَبُّنَا وَرَبُّكَ الله

”Allâh är större! Allâh! Visa den för oss med säkerhet, tro, sundhet, islam och vägledning till det som Du älskar och behagas av. Vår Herre och din Herre är Allâh!”1

هِلالٌ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، هِلالُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ، آمَنْتُ باللّه الَّذي خَلَقَكَ

”Godhetens och vägledningens nymåne. Godhetens och vägledningens nymåne. Godhetens och vägledningens nymåne. Jag tror på Honom som har skapat dig.”2

Det finns alltså två relevanta hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Deras äkthet har dock diskuterats en aning.

Till synes läses dessa böner endast i samband med beskådning av nymåne. De är nämligen inte föreskrivna för personen som hör talas om den utan att se den.

1at-Tirmidhî (3451) som sade att den är god och främmande. Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3451).

2Abû Dâwûd (5092). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (5092).