Nyheter, rykten och politik i människans liv

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 452-453

Fråga: Hur mycket kunskap om nutida frågor (فقه الواقع) måste man ha?

Svar: För det första är begreppet ”nutida frågor” (فقه الواقع) nytt. Det var okänt förr i världen ehuru de lärde säger att en domare måste ha kunskap om människors tillstånd. Den hyllade kunskapen är kunskap om Allâhs religion. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1

Kunskap om nutida frågor är bara ett medel. Det går inte att döma något utan kunskap om det. Således säger principen att domslut är en följd av en föreställning. Ni vet att allt tjat om nutida frågor i tidningar och tidskrifter har distraherat många ungdomar från den föreskrivna och berömvärda kunskap som är ett kvitto på att Allâh vill dess ägare väl. Det är alltså viktigare att lägga fokus på religiös förståelse. Visst är det viktigt att känna till folks tillstånd, men det ska dels inte vara en människas prioritering, dels ska merparten av hennes tid inte gå till nyheter och tissel och tassel. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd tissel och tassel2. Om det finns behov av nutida frågor, är de oundvikliga. Annars hör de bara till överbliven kunskap. Det är mycket bättre att sysselsätta sig med religiös kunskap. Om du ställer en person som är insatt i nutida frågor en religiös fråga hittar du inte mycket av svar hos honom. Ty hans hjärta är för upptaget med nutida frågor.

En annan fara med denna trend är att hjärtat tappar taget om dyrkan och beroendet av Allâh eftersom det är för upptaget med vad som händer med andra människor. Vad säger folk? Vad har sagts om folk? Det får människan att ignorera dyrkan av Allâh. Däremot är det bra att sysselsätta sig med religiös kunskap och dyrkan av Allâh och kunskap om människors situationer vid behov.

1al-Bukhârî (71) och Muslim (1037).

2al-Bukhârî (1477) och Muslim (593).