Nycklarna till Allâhs skatter

Publicerad: 2006-02-26
Författare: Imâm Muhammad bin ´Abdil-Qawî al-Mardâwî
Källa: Ittihâf-ut-Tullâb, sid. 530
Förklarare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Maktabah ar-Rushd, 1426/2005

 

Sant hopp är nycklarna till skatterna

Därför skall du be, sträva efter det goda och kämpa

FÖRKLARING

Bönen (Du´â’) är nyckeln till Allâhs (´djalla wa ´alâ) skatter. Om du därför vill ha Allâhs skatter, skall du be mycket.

”Sant hopp…” – Det vill säga att du skall be till Allâh med hopp samtidigt som du är övertygad om att du kommer att bli bönhörd. Du skall alltså inte säga:

”Jag vet inte om Allâh kommer att acceptera från mig eller inte.”

Du måste nämligen vara övertygad om att Allâh kommer att godta ångern och bönhöra bönen. Skulle du däremot tvivla på det, kommer Allâh inte att acceptera det från dig. I hadîthen står det:

”Ingen av er skall säga: ”Allâh, förlåt mig om Du vill. Allâh, förbarma Dig över mig om Du vill.” I stället skall man be bestämt. Allâh är sannerligen inte påtvingad av någon.”[1]


[1]
al-Bukhârî (6339).