Nycklarna till Allâhs kärlek

Mu´âdh bin Djabal (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (´azza wa djall) sade: ”Min kärlek är obligatorisk för dem som älskar varandra för Min skull, sitter med varandra för Min skull, gör varandra tjänster för Min skull och besöker varandra för Min skull.”

Allâhs kärlek är obligatorisk för den som praktiserar allt detta för Allâhs (´azza wa djall) skull. Besök för Allâhs sak. Sittningar för Allâhs sak. Man sitter inte med dåliga människor. Ett dåligt sällskap är som personen som blåser i eld. Ett bra sällskap är som parfymförsäljaren. Antingen står han bredvid dig eller också köper du av honom eller också får du ta del av hans doft. De besöker varandra för Allâhs sak. De gör varandra tjänster för Allâhs sak. Detta fordrar att man får Allâhs (´azza wa djall) kärlek. Ivra efter dessa drag. Älska varandra för Allâhs sak. Sitt med varandra för Allâhs sak. Besök varandra för Allâhs sak. Gör varandra tjänster för Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) sak.

Det är en väldig vinst. Det är en väldig fråga. Det är enkelt för den som Allâh underlättar det. Om Allâh vill dig väl underlättar Han alla dessa frågor för dig. Om du finner dem svåra betyder det att du har brister och defekter. Du måste bli av med dem så att du vinner Allâhs kärlek.

Om du älskar din broder skall du berätta det för honom. Det befallde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om du älskar en person för Allâhs sak skall du berätta det för honom. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade själv till Mu´âdh bin Djabal:

”Jag svär vid Allâh att jag älskar dig. Låt inte bli att säga efter varje bön:

اللهم أعِنّي على ذِكرِكَ و شُكرِكَ و حُسنِ عِبادَتِك

”Allâh! Hjälp mig att påminna mig om Dig, tacka Dig och dyrka Dig väl.”1

Det är alltså Sunnah att berätta för din broder att du älskar honom för Allâhs (´azza wa djall) skull.

1Abû Dâwûd (1522). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (1596).