Nyckeln till paradiset har tänder

Fråga: Apropå den som säger att det inte finns någon annan gud utom Allâh och gör ingenting annat; han varken ber eller fastar. Han bekräftar alla islams pelare utan att praktisera dem. Gagnas han av trosbekännelsen?

Svar: Nej. Om han har förmågan och låter bli att handla och varken ber, betalar allmosan, fastar eller vallfärdar gagnas inte av trosbekännelsen. Han har inte handlat utmed dess fordringar. Han har inte handlat utmed dess rättighet.

Om han säger den uppriktigt mot Allâh och dör direkt eller dödas utan att klara av att handla, gagnas han av den med Allâhs tillstånd. Exempelvis bevisas det av hadîthen om kortet, mannen som konverterade till islam under kriget och stupade varefter han trädde in i paradiset och den sjuke judiske pojken som konverterade till islam när profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte honom och kallade honom till islam. Han klarade aldrig av att handla.

Människan som kan handla och låter bli att handla utan något giltigt skäl från Sharî´ah är inte troende. Hon gagnas inte av trosbekännelsen. Wahb bin Munabbih blev frågad om inte trosbekännelsen är nyckeln till paradiset. Han svarade:

”Jo, men varje nyckel har tänder.”

Om du har en nyckel med tänder öppnar den dörren åt dig och inte annars. Det stämmer att trosbekännelsen är nyckeln till paradiset. Men den har tänder och dess tänder är handlingarna. Om du kommer med trosbekännelsen och handlingarna, öppnar de paradiset åt dig och inte annars.