Nybörjarens olämpliga fråga

Fråga: Vad betyder begreppen ”Idjtihâd” och ”Qiyâs” som nämns i Fiqh-böckerna?

Svar: Lär dig först. Lär dig först Fiqhs principer, Hadîths termonologi och de andra grenarna. Det är inte lämpligt för dig som nybörjare att fråga om Qiyâs och Fiqhs principer. Du kommer inte att gagnas av det.