Nybörjaren som sysselsätter sig med avvisningar

Fråga: Hur råder du nybörjaren som sysselsätter sig med avvisningarna och uttalandena de lärda emellan när han själv inte ens förstår sig på tvagningen och annat?

Svar: Jag råder honom att förstå sig på religionen inom trosläran, dyrkan, uppförandet och metodiken som han färdas på och däribland avvisande böcker som Salaf avvisade Ahl-ul-Ahwâ’ wal-Bid´a med. De är många oavsett tid och plats. Därför är det inte tillåtet att använda sig av människornas knappa kunskap om tvagningen eller bönen för att förbjuda dem att lyssna på, läsa och dra nytta av avvisande böcker. Religionen är komplett. Så som vi är ålagda att förstå oss på trosläran och dyrkan är vi likaså ålagda att förstå oss på den praktiska metodiken och Sunnah för att kunna handla utmed den och känna till dess motsats, som är innovationerna, för att undvika den. Det är så det skall vara. Således är det inte tillåtet för någon att befalla andra att lämna dessa avvisningar för något annat. Detta är okunnighet. Om en person inte känner till det onda faller han i det. Avvisningar skiljer mellan godhetens väg och ondskans vägar. Låt personen lyssna på kassettband, läsa böcker och lyssna på den lärde inom samtliga religiösa aspekter som trosläran, Sharî´ah, Sunnah och metodiken. Alltsedan följeslagarnas dagar fram till idag har vi endast lärt känna Ahl-ul-Bid´a via dessa böcker som avvisar dem. De som avvisar har slutit pakt med Allâh att endast säga sanningen och att inte anklaga någon utan bevis från personens skrifter, flygblad, kassettband eller böcker. Det är så avvisningar skall fungera. Utan det är det inte tillåtet för någon att avvisa någon annan baserat på tomma antaganden och anklagelser.