Nybörjare skall inte sysselsätta sig med Djarh wa Ta´dîl

publicerad
28.06.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Källa: https://alfawzan.ws/sites/default/files/tf–14330605.mp3

Datum: 1433-06-05/2012-04-26

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Jag hade ett starkt intresse till att söka kunskap. Efterhand tappade jag det. Vad råder ni mig? Syndar en student om han ger sig in i Djarh wa Ta´dîl och lämnar studierna?

Svar: Bröder! Djarh wa Ta´dîl är för specialisterna, de lärda inom Hadîth och memorerarna. Sysselsätt er inte med Djarh wa Ta´dîl. Sök kunskap! Ni är bara nybörjare. Ni har inte nått till nivån av Djarh wa Ta´dîl. Det tillkommer de stora imamerna. Sysselsätt er med studier. Sök kunskap under de lärda. Lägg ned er tid på det och fortsätt studera. Sysselsätt er inte med något som inte är ert ämne.