Nya lik under begravningsbön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/470)

656 – Jag frågade min fader om en man som ber begravningsbön för ett lik och läser fyra Takbîrât. Under tiden förs ännu ett lik fram varvid denne läser en till Takbîr. Därefter upprepas samma sak två gånger till och denne gör samma sak igen. Vad gör han om ett fjärde lik förs fram i det skedet? Han svarade:

Han läser fyra Takbîrât plus de andra så att de blir sju. Han ska inte göra mer än så till dess att de fyra liken tas bort. Skulle nya lik föras fram efter det, är det bara att återuppta Takbîrât.”