Ny tvagning inför varje bön

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (2/767-768)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kunde be obligatorisk bön och därefter en frivillig dito och vice versa. Ibland kunde han be två obligatoriska böner efter varandra – alla böner med en och samma tvagning. Muslimerna bad flera böner bakom honom i Ramadhân med en och samma tvagning. På hans tid kunde de två sig och be så länge deras tvagningar varade, vilket autentiska hadîther vittnar om. Det finns ingen hadîth, med varken autentisk eller svag berättarkedja, som gör gällande att han befallde dem förnyad tvagning till varje bön. Åsikten som rekommenderar förnyad tvagning till varje bön saknar alltså bevis.