Ny och gammal Salafiyyah

publicerad
11.03.2010

Författare: ´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî
Källa: al-Fatâwâ al-Djalliyyah, sid. 9

Fråga: Finns det en gammal och en ny Salafiyyah eller finns det bara en Salafiyyah?

Svar: Salafiyyah är en Salafiyyah. Den som påstår att det finns en gammal och en ny Salafiyyah har ljugit.

Om vi funderar över Salafs troslära, från följeslagarna fram till idag, ser vi att trosläran är en. De skiljer sig aldrig åt i den, även om de skulle skiljas åt i förgreningsfrågorna som inte hör till principerna och troslärorna. De skiljer sig inom förgreningsfrågorna, men de fördömer inte varandra för det. Detta är följeslagarnas väg. Och vad berör troslärorna, så är deras metodik en och samma från följeslagarnas tid till idag.