Ny jord till grav

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 224

1060 – Jag hörde Ahmad säga:

En grav ska inte förses med jord från andra gravar. Det enda undantaget är att gravens jord sjunker ned i marken så att den inte igenkänns längre.”

Det verkar som att han tillät medförd jord i det fallet.