Nusayriyyah skall inte få vara i muslimernas armé

Det hör till de största synderna att ha folk som Nusayriyyah som gränsvakter, i fästningar och i arméer. Det är som att valla får med vargar. Det finns ingen som är så bedräglig mot muslimerna och deras makthavare som de. Det finns ingen som vill förstöra religionen och landet som de… Deras agenda är hatisk mot religionen, dess profet, kungar, lärda, lekmän och elit. Det finns ingen som vill ge bort landet och människorna till muslimernas fiender som de. Det finns ingen som vill förstöra arméernas förhållande och lojalitet till makthavaren som de.

Makthavaren är skyldig att avlägsna dem från soldaterna och inte använda dem vid gränserna eller någon annanstans. Deras skada är dock värst vid gränserna.