Nûhs ark – en lärdom och ett budskap till människan

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/582)

Allâh (djalla wa ´azz) sade:

وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَيَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

””Och det sades: ””Du jord, svälj ditt vatten! Du himmel, upphör!” Och vattnet sjönk undan. Beslutet hade tagits och den kom att vila på al-Djûdî.”1”

Han (ta´âlâ) berättar hur Han, efter att ha dränkt alla människor som inte var ombord på arken, beordrade jorden att svälja sitt vatten som strömmade från den och himlen att dra tillbaka regnet.

وَغِيضَ الْمَاء

””Och vattnet sjönk undan”….”

Det började avta.

وَقُضِيَ الأَمْرُ

””Beslutet hade tagits…””…

Alla jordens människor som inte trodde på Allâh hade utplånats från jordens yta.

وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ

”… och den kom att vila på al-Djûdî.”

Det vill säga arken och dess besättning. Mudjâhid sade:

””Det är ett berg i Mesopotamien. Den dagen blev samtliga berg högmodiga på grund av översvämningen. Det enda undantaget var al-Djûdî som ödmjukade sig inför Allâh och till följd därav svämmades det inte över. Det var på det som Nûhs (´alayhis-salâm) ark kom att vila på.””

Qatâdah sade:

””Den var på det i en månad innan de gick i land.””

Qatâdah sade:

””Allâh lät Nûhs (´alayhis-salâm) ark förbli på al-Djûdî i Mesopotamien som en lärdom och ett budskap så att de första av detta samfund kunde se den. Hur många senare ark har inte förvandlats till stoft!”

adh-Dhahhâk sade:

””al-Djûdî är ett berg i Mosul.””

Andra sade att det är at-Tûr.” Ka´b-ul-Ahbâr sade:

””Arken flöt mellan öster och väster innan den stannade på al-Djûdî.””

Qatâdah och andra sade:

””De gick ombord på arken i den tionde månaden Radjab. De färdades i den i etthundrafemtio dagar. Därefter stannade den på al-Djûdî i en månad. Till sist gick de ut ur den på ´Ashûrâ’-dagen i Muharram.””

111:44