Nûh eller ´Abdur-Rahmân?

Fråga: Jag avsåg att om Allâh skänker mig en son så skall jag ge honom namnet ”Nûh”. När han väl föddes gav jag honom namnet ”´Abdur-Rahmân”. Han dog när han var tolv år. Syndade jag när jag ändrade min avsikt?

Svar: Det är harmlöst. Det är upp till dig. Du kan ge honom namnen ”Nûh” eller ”´Abdur-Rahmân”. Det är inga problem. Du syndar inte för det. En avsikt ålägger dig ingenting. Men om du svor vid Allâh att du skall ge honom namnet ”Nûh”, så skall du veta att en svordom är inte samma sak som en avsikt.