Nöj dig med profetens tillvägagångssätt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 B)

Fråga: Då en lärare vill få eleverna att förstå Allâhs egenskaper demonstrerar han med händerna. Om han exempelvis vill förklara Herrens uppenbarelse för Mûsâ (´alayhis-salâm), visar han sitt lillfinger. Är det tillåtet?

Svar: Det är mycket allvarligt. Vi månar inte om att förkunna budskapet för samfundet mer än vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade inte som vana att demonstrera när han talade om Allâhs egenskaper. Han berättade för sitt samfund att Herren stiger ned till den nedersta himlen när en tredjedel återstår av natten och säger:

Vem är det som tillber Mig så att Jag må bönhöra honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”1

Tog sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fram sitt ben för att demonstrera Allâhs nedstigning? Aldrig. Han berättade att Allâh ska komma för att döma Sina slavar, men Han sade inte hur Han kommer. Han berättade att Allâh reste Sig över tronen utan att jämföra handlingen med sin resning över sin stol eller förklara dess tillvägagångssätt.

Den som talar med lekmän om Allâhs egenskaper och demonstrerar dem kommer tvivelsutan att intala lekmännen en jämförelse. Ty lekmän saknar både förståelse och tänk. Alltså ska den som vill förkunna Allâhs namn och egenskaper nöja sig med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillvägagångssätt. Måhända argumenterar någon med Abû Yûnus Sulaym bin Djubayrs ord:

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) läste denna vers:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Allâh befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Allâh förmanar er till. Allâh hör allt, ser allt.”2

Därefter satte han sin tumme på sitt öra och sitt pekfinger på sitt öga och sade: ”Så hörde jag Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa den och lägga sina fingrar på dem.”3

För det första ville sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bara understryka dessa egenskaper. För det andra talade han till förståndiga och kloka människor. Lekmän, och i synnerhet dagens lekmän, kan prövas av att alla Allâhs egenskaper demonstreras. Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Du går inte in på ett samtalsämne med ett folk som inte begriper det utan att det blir till en prövning för dem.”

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Tala med människorna om det som de känner till. Vill ni att de beljuger Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?”4

Så om någon skulle nämna att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underströk Allâhs hörsel, syn eller grepp av himlarna på Domedagen, säger vi att allting är relativt. Plus att vi i så fall ska demonstrera det som har bevisats och ingenting mer än så.

1Ahmad (16215) och at-Tabarânî (4557).

24:58

3Abû Dâwûd (4728), Ibn Khuzaymah i ”Kitâb-ut-Tawhîd”, sid. 42-43, Ibn Hibbân (265), al-Hâkim (1/24) och al-Lâlakâ’î (688).

4al-Bukhârî (129).