Njut av maten och tacka Allâh

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

”Troende! Ät av de goda ting som Vi skänker er för ert uppehälle och tacka Allâh, om det är Honom ni dyrkar.”1

Efter en allmän order fick de troende en särskild sådan. De troende gagnas av påbud och förbud eftersom de är troende. Han befallde dem att äta av det goda uppehället och tacka Honom för gåvorna genom att nyttja dem till att lyda Honom och komma Honom närmare. Således befallde Han dem det Han befallde sändebuden när Han sade:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

”Ät, ni sändebud, av allt som är gott och sunt och lev rättskaffens; Jag har full vetskap om vad ni gör.”2

Tacksamheten i versen syftar på goda handlingar. Här nämnde Han inte det lovliga därför att Allâh har konsekvenslöst tillåtit den troende att äta av det goda uppehället. En annan anledning är att hans tro hindrar honom från det som han inte har rätt till. Han (ta´âlâ) sade:

إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

”… om det är Honom ni dyrkar.”

Det vill säga, tacka Honom. Det bevisar att den som inte tackar Allâh inte heller dyrkar Honom allena. Å andra sidan har den som tackat Allâh också dyrkat Honom och uppfyllt Hans order.

Versen bevisar också att god och lovlig mat medför goda och accepterade handlingar. Tacksamheten skall visas efter gåvan. Tacksamhet bevarar den befintliga gåvan och frambringar den förlorade. På samma sätt sätter otacksamhet stopp för den förlorade gåvan och likviderar den befintliga.

Efter att Han (ta´âlâ) hade tillåtit det goda förbjöd Han det vidriga och sade:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ

”Vad Han har förbjudit er är kött av självdöda djur, blod och svinkött och sådant som offrats åt en annan än Allâh.”3

12:172

223:51

32:173