Njursjuk utelämnar fastan och dör

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 101

Fråga: En kvinna som dog för två veckor sedan lyckades bara fasta fyra dagar av Ramadhân. Hennes njurar hade slutat fungera. Vad ska hennes familj göra? Ska de föda å hennes vägnar?

Svar: De ska föda å hennes vägnar. Kollapsade njurar är i princip en kronisk sjukdom. Om hon utelämnade resten av Ramadhân till följd av oförmåga, är det obligatoriskt att föda en fattig person för varje utebliven dag. Om hon lämnade efter sig ett arv, får hennes familj ta av arvet och föda en fattig person för varje utebliven dag. Och om hon inte lämnade efter sig något arv och de väljer att stå för födningen, så är det bara bra.