Nigellaolja mot förkylning

al-Bukhârî och Muslim rapporterade från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Det svarta fröet är botemedel mot alla sjukdomar frånsett döden.”1

Det svarta fröet är nigellafröet.

Ibn Abî ´Atîq nämnde att han besökte en sjukling och sade:

Använd det svarta fröet. Ta fem sju stycken, pressa dem till olja och droppa den i näsan genom båda näsborrarna.”

Denna behandling genomförs i samband med kalla sjukdomar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) talade utifrån situationer som han upplevde.

1al-Bukhârî (5688), Muslim (2155) och Ibn Mâdjah (3447).