Ni tycker att ni gör mycket

Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâm brukade säga:

”I fyrtio år skrev jag denna bok ”al-Gharîb al-Musannaf”. Ibland hörde jag folk nämna en kuriosa varefter jag skrev ned i boken. Full av glädje över kuriosan tillbringade jag sådana nätter i sömnlöshet. Idag kommer ni till mig och stannar här i fyra fem månader och tycker att ni har uträttat mycket.”

Det sägs att den förste som hörde boken från Abû ´Ubayd var Yahyâ bin Ma´în.

at-Tabarânî sade: Jag hörde ´Abdullâh bin Ahmad säga:

”Jag visade Abû ´Ubayds bok ”al-Gharîb” för min fader som tyckte bra om den och sade: ”Må Allâh belöna honom väl.”