”Ni har er tro – och jag har min tro!”

Fråga: Vissa människor säger att det inte finns något behov av att fördöma innovationer och otro därför att Allâh säger:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

”Ni har er tro – och jag har min tro!”1

Svar: Det är ett avståndstagande och inte en acceptans. Han är antingen så pass okunnig att han själv inte vet om det eller också är han en vilsen hedning. Versen:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

”Ni har er tro – och jag har min tro!”

godkänner inte deras religion; den tar ett avstånd från dem och deras religion.

1109:6