Negus styre utgör inget bevis

Fråga: Vissa människor lutar sig tillbaka på berättelsen om Negus och att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) prisade honom trots att han inte styrde med föreskriften. De säger att detta ursäktar den som styr med människostiftade lagar i dag. Stämmer denna bevisning?

Svar: Negus levde i ett kristet land som inte hade konverterat till islam. Han kunde inte tillämpa islam på dem sett till att det inte var muslimer. Han är ursäktad från den synvinkeln.

Angående dem som vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och tillskrivs islam, måste de styras med föreskriften. Ty de tror på den. De vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud och tror på Qur’ânen och Sunnah. Härmed måste föreskriften tillämpas.

Vad gäller att tillämpa den på de otrogna… Hur skall du tillämpa den på de otrogna när de inte tror på den?