Negus Ashamahs dygd

Imâm Ahmad bin Shu´ayb an-Nasâ’î (d. 303)

Fadhâ’il-us-Sahâbah, s. 129

200 – ´Amr bin ´Alî underrättade oss: Yahyâ underrättade oss, från Ibn Djuraydj, från ´Atâ’, från Djâbir, som berättade att Allâhs Sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

En rättfärdig man har dött – Ashamah. Res er och be över honom.” Vi reste oss och bad över honom.”1

1al-Bukhârî (1320) och Muslim (952).