Nedvärdering av muslimsk myndighet

Beträffande den som berömmer de kristna och säger att de är rättvisa eller tycker om rättvisa och prisar dem mycket offentligt och ser ned på muslimernas myndighet och säger att de otrogna är rättvisa och opartiska, så är han en stor och trotsig syndare. Han är ålagd att ångra sig för sin synd om han berömmer dem utan hänsyn till deras otro.

Och om han berömmer dem för deras otro, så är han otrogen. Ty han har berömt otron som alla föreskrifter är enade om att fördöma.