Nedvärdering av de lärda är nedvärdering av profeterna

publicerad
28.05.2011

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Föreläsning: Liqâ’ Maftûh bit-Tâ’if (62)

Källa: https://alfawzan.ws/allmohadrat?page=2

Datum: 1428-07-14/2007-07-28

Fråga: Den senaste tiden debatteras det mycket i media och människorna har fallit i överdrift och underdrift i förhållande till tal om och nedvärdering av de lärda.

Svar: De lärda är profeternas arvingar. Den som nedvärderar de lärda nedvärderar profeterna. De är profeternas (´alayhim-us-salâtu was-salâm) arvingar. De är förebilder. Allâh har lyft upp deras rank:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ

”Säg: ”Kan de som vet likställas med de som inte vet? Men bara de som har förstånd tänker igenom [dessa frågor].”1

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

”Då skall Allâh upphöja dem bland er som är [sanna] troende och dem som har fått kunskap, till högre rang. Allâh är underrättad om vad ni gör.”2

Allâh lyfter upp de lärda i rank. Allâh sade:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

”Ingen av Hans tjänare utom de lärda fruktar Allâh [så som Han bör fruktas].”3

Skall du då nedvärdera dem? Det är olydnad mot Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) och sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vem skall människorna rätta sig efter om du nedvärderar de lärda? Om du nedvärderar dem, lockar du människorna från dem och från att rätta sig efter dem och lära sig av dem. Det är en villfarelse – och skydd sökes hos Allâh. Det är obligatoriskt att respektera de lärda. Det är obligatoriskt att rätta sig efter dem och lära sig av dem. Efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det de som är förebilderna.

1 39:9

2 58:11

3 35:28