Nedstucken son

Sakarja 13:1

www.bibeln.se/las/2k/sak

https://www.bible.com/bible/1223/ZEC.13.SFB15

1Den dagen skall en källa rinna upp som renar Davids ätt och Jerusalems invånare från synd och orenhet.

2Den dagen, säger Herren Sebaot, skall jag utrota avgudarna ur landet, och ingen skall längre nämna deras namn. Profeterna och orenhetens anda skall jag fördriva ur landet. 3Om någon därefter uppträder som profet skall hans egen far och mor säga till honom: ”Du får inte leva, du har uttalat lögner i Herrens namn.” Hans egen far och mor skall sticka ner honom då han profeterar. 4Den dagen skall varje profet skämmas för sina profetsyner, och för att inte avslöjas låter han bli att klä sig i hårmantel. 5Och han skall säga: ”Jag är ingen profet, jag är bonde; ända sedan ungdomen har jag brukat min jord.” 6Frågar man honom då vad det är för sår han har på kroppen, så svarar han: ”Dem fick jag hemma hos mina vänner.”