Nedstigningen via Djubayr bin Mut´ims rapportering

4 – Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Ismâ´îl adh-Dhabbî berättade för oss: Muhammad bin Askâb berättade för oss: Yûnus bin Muhammad och ´Affân bin Muslim berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från Nâfi´ bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

1Ahmad (4/81), Ibn Abî ´Âsim (507), ad-Dârimî (1488) och Ibn Khuzaymah, sid. 133. Autentisk berättarkedja enligt al-Albânî.