Nedstigningen via Djubayr bin Mut´ims rapportering 2

5 – Muhammad bin Nûh berättade för oss: Ahmad bin Muhammad bin Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss: ´Affân berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från ´Amr bin Dînâr, från Nâfi´ bin Djubayr bin Mut´im, från sin fader som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt stiger vår Herre (tabârak wa ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

Muhammad bin Sa´dûn sade:

”Jag skrev ned Muhammad bin Nûhs formulering från ad-Dâraqutnîs handskrift.”