Nedstigningen via Djâbir bin ´Abdillâhs rapportering 2

7 – Ahmad bin Muhammad bin Mas´adah och ´Abdur-Rahmân bin al-Hasan bin Ahmad al-Hamadânî berättade för oss: Ibrâhîm bin al-Hasan al-Hamadânî berättade för oss: Muhammad bin Ismâ´îl al-Dja´farî berättade för oss: ´Abdullâh bin Maslamah bin Aslam berättade för oss, från Muhammad bin ´Abdillâh bin ´Abdir-Rahmân bin ´Abdir-Rahmân bin Ka´b bin Mâlik, från Djâbir bin ´Abdillâh al-Ansârî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt i samband med dess tredjedel stiger Allâh ned till den nedersta himlen och säger: ”Finns det ingen av Mina slavar som åkallar Mig så att Jag må besvara honom? Eller en som är orättvis mot sig själv som åkallar Mig så att Jag må förlåta honom? Eller en fattig så att Jag må sörja efter honom? Eller en förtryckt som ber om hjälp så att Jag må hjälpa honom? Eller en bekymrad så att Jag må underlätta för honom?” Det är Hans plats fram tills att Fadjr har betts. Därefter reser Sig vår Herre (´azza wa djall) upp till den översta himlen, ovanpå Sin stol.”