Nedstigningen via ´Alî bin Abî Tâlibs rapportering

1 – Abû Bakr (bin) ´Abdillâh bin Muhammad bin Ziyâd an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Muhammad bin Ishâq: Min farbror berättade för mig, från ´Ubaydullâh bin Abî Râfi´, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slav, från sin fader, från ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om jag inte hade besvärat mitt samfund skulle jag befallt det att bruka Siwâk inför varje bön och skjutit upp på ´Ishâ’ till den första tredjedelen av natten. När en tredjedel av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förblir där till gryningen och säger: ”Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som tillber så att han må besvaras? Finns det någon som är sjuk så att han må tillfriskna? Finns det någon syndig som ber om förlåtelse så att han må förlåtas?”1

1al-Haythamî sade:

”Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat”. I berättarkedjan finns Ibn Ishâq som var pålitlig och bluffare. Här säger han konkret vem som har berättat den för honom. Berättarkedjan är nämligen god.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (1/221))