Nedstigningen via ´Alî bin Abî Tâlibs rapportering 3

3 – ´Alî bin ´Abdillâh bin al-Fadhl berättade för oss i Egypten: Muhammad bin Wakî´ underrättade oss: Muhammad bin Ismâ´îl bin Ibrâhîm bin Mûsâ bin Dja´far bin Muhammad bin ´Alî bin al-Husayn bin ´Alî bin Abî Tâlib berättade för oss: Abûl-Husayn bin Mûsâs farbror berättade för mig, från sin fader, från sin farfar Dja´far bin Muhammad, från sin fader, från ´Alî bin al-Husayn, från ´Alî som sade: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje natt till fredagen stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen, från början av natten till dess slut, och de resterande nätterna under den sista tredjedelen av natten. Därpå befaller Han en ängel att säga: ”Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ångrar sig så att Jag må tillge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Du som vill väl, stig fram. Du som vill ont, stig tillbaka.”1

1al-´Aynî sade:

”I berättarkedjan finns okända återberättare.” (´Umdat-ul-Qârî (7/287))