1. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

13 – 317 lästes det upp för Abû Muhammad Yahyâ bin Muhammad bin Sâ´id medan jag lyssnade: Yahyâ bin Sulaymân al-Khuzâ´î berättade för oss: Sulaymân bin Bilâl berättade för oss, från Muhammad bin Ahmad bin ´Alqamah, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till ned nedersta himlen i samband med midnatt eller efter den sista tredjedelen och säger fram till gryningen eller tills den bedjande lämnar morgonbönen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

1Ahmad (2/504) och Ibn Khuzaymah (1/302) som autentiserade den.