9. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

21 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Ahmad bin Mansûr bin Râshid berättade för oss: an-Nadhr bin Shumayl berättade för oss: Muhammad bin ´Amr underrättade oss, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen i samband med midnatt, eller en tredjedelen av natten, och säger fram till gryningen eller tills den bedjande lämnar morgonbönen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom?”