8. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

20 – Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh bin Ziyâd berättade för oss: Ismâ´îl bin Ishâq berättade för oss: Hadjdjâdj bin Minhâl berättade för oss…:

Också lästes det för Ibn Sâ´id: Ahmad bin Mansûr berättade för er: Hishâm bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Muhammad bin ´Amr, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

I samband med midnatt stiger Allâh (ta´âlâ) ned till den nedersta himlen och säger fram till gryningen: ”Finns det någon som ber så att Jag må bönhöra honom? Finns det någon som frågar så att Jag må ge honom? Finns det någon som ber om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”

al-Qâdhî Ismâ´îl rapporterade med:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade…”