5. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

17 – Det lästes upp för Ibn Sâ´id medan jag lyssnade: al-Hasan bin Muhammad az-Za´farânî och Muhammad bin ´Abdil-Malik ad-Daqîqî berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Muhammad bin ´Amr underrättade oss, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när sista halva natten, eller sista tredjedelen av natten, återstår och säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”