4. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

16 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ´id medan jag lyssnade: Abû Hâshim Muhammad bin Yazîd ar-Rifâ´î berättade för er: Hafs bin Ghiyâth berättade för oss: Muhammad bin ´Amr berättade för oss, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah, från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när sista halva natten, eller sista tredjedelen av natten, återstår och säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”