3. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

15 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ´id medan jag lyssnade: Ibrâhîm bin Sallâm al-Makkî berättade för er: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad ad-Darâwardî berättade för oss, från Muhammad bin ´Amr, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när sista halva natten, eller sista tredjedelen av natten, återstår och säger fram till gryningen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

1al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är god och autentisk.” (Dhilâl-ul-Djannah (496))