2. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

14 – Det lästes upp för Muhammad bin Sâ´id medan jag lyssnade: Muhammad bin Zanbûr al-Makkî berättade för er: Ismâ´îl bin Dja´far berättade för oss: Muhammad bin ´Amr berättade för oss, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger vår Herre ned till den nedersta himlen när sista halva natten, eller sista tredjedelen av natten, återstår och säger fram till gryningen eller tills den bedjande lämnar morgonbönen: ”Vem är det som tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem är det som frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem är det som ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”