18. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

30 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Wahb bin Yazîd bin Khâlid berättade för oss: ´Abdullâh bin Wahb berättade för oss: Yûnus och Mâlik underrättade mig…

Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade också för oss: Ahmad bin ´Abdir-Rahmân bin Wahb berättade för oss: Min farbror berättade för oss: Yûnus berättade för mig, från az-Zuhrî, från Abû Salamah och al-Agharr som berättade att de hörde Abû Hurayrah säga: Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Vår Herre (´azza wa djall) stiger ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger: ”Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Också al-Layth bin Sa´d rapporterar den via Yûnus.

1al-Bukhârî (1145) och Muslim (521).