13. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

25 – Abû Sahl Ahmad bin Muhammad bin Ziyâd berättade för oss: Ismâ´îl bin Ishâq berättade för oss: Ibrâhîm bin Hamzah berättade för oss: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger vår Herre (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom?”1

Rapporterad av Abû Dâwûd at-Tayâlisî via Ibrâhîm bin Sa´d, från az-Zuhrî, från Abû Salamah, från al-A´radj, vilket kommer att nämnas framöver.

Också Mâlik bin Anas rapporterade den från az-Zuhrî.

1Ahmad (2/487) och Ibn Abî ´Âsim (494). al-Albânî sade:

”Dess berättarkedja är autentisk enligt Muslims villkor.” (Dhilâl-ul-Djannah (494))