12. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

24 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: Muhammad bin ´Abdil-Malik berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för mig, från Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger fram till gryningen: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom?”