11. Nedstigningen via Abû Hurayrahs rapportering

23 – Det lästes upp för Abû Muhammad bin Sâ´id medan jag lyssnade: ´Abdullâh bin ´Amr al-´Âbidî al-Makhzûmî berättade för er i Makkah: Ibrâhîm bin Sa´d berättade för oss…

Också ´Ubaydullâh bin Sa´d az-Zuhrî berättade för oss: Min farbror berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah bin ´Abdir-Rahmân, från Abû ´Abdillâh al-Agharr, från Abû Hurayrah som berättade att han underrättade honom att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Varje natt stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen när den sista tredjedelen av natten återstår och säger fram till gryningen: ”Vem tillber Mig så att Jag må besvara honom? Vem ber Mig om förlåtelse så att Jag må förlåta honom? Vem frågar Mig så att Jag må ge honom?”

Därför föredrog de att be den senare delen av natten framför den första.